Kunnanvaltuuston 10.5.2021 hyväksymä kaava

28.09.2021

Kolarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt päätöksellään 10.5.2021:

  • § 9 Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavaehdotus

Kaava-asiakirjat ovat nähtävänä kunnanvirastossa 2.11.2021 saakka sekä Kolarin kunnan verkkosivuilla. 

Kolarin kunnanhallitus