Kunnanvaltauuston hyväksymä rakennusvalvontaviranomaisen taksa

20.11.2019

Kolarin kunnanvaltuusto on hyväksynyt päätöksellään 12.11.2019 § 42 rakennusvalvonnan taksan tarkistamisen.

Taksa on nähtävillä kunnanvirastossa 17.12.2019 saakka.

Maksu otetaan käyttöön 1.1.2020 alkaen.

Kolarin kunnanhallitus

Liitteet: Rakennusvalvontaviranomaisen taksa