Kolarin kunnan siirtämä ajoneuvo

14.10.2019

Kolarin kunta on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (828/2008) nojalla siirtänyt Kolarin kunnan alueella seuraavan ajoneuvon:

Ajoneuvon merkki ja malli:
Punainen Volvo 850, ruotsalainen rekisteritunnus: AJY-481

Ajoneuvo on siirretty paikasta:
Tunturihotelli, Ylläsjärventie 160, 95980 Ylläsjärvi.

Ajoneuvo siirretty paikkaan:
Kolarin kunnan siirtoajoneuvojen varikko,
Lapiokuusikon jäteasema, Kurtakontie 41, 95900 Kolari
Jäteaseman hoitaja p. 0400 207 783

Siirtopäivämäärä: 6.9.2019

Ajoneuvon omistajaa pyydetään välittömästi ottamaan yhteyttä:

Kolarin kunta, kuntaympäristöpalvelut
lsopalontie 2, 95900 Kolari
Puh. 0400 10 70 70

Kolarissa 14.10.2019

Tapani Ruokojärvi
kunnossapitomestari