Kirkonkylän asemakaavan muutos

20.04.2022

Kuulutus
Kaavaehdotus

Kirkonkylän asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita 14 ja 14a sekä VL, VU ja LP-alueita pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ajalla 20.04.-19.05.2022 MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti. Kirkonkylän asemakaavan muutosalue sijaitsee nykyisen koulukeskuksen ja virastotalon alueella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kolari.fi

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 19.05.2022 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus