Kirkonkylän asemakaavan muutoksen, koskien korttelia 14 sekä VL, VU ja LP -alueita, vireilletulo

30.06.2021

Kuulutus

Kirkonkylän asemakaavan muutoksen, koskien korttelia 14 sekä VL, VU ja LP -alueita, osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 30.06-30.07.2021 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoitetaan, että Kirkonkylän asemakaavan muutos, koskien ko. aluetta tulee vireille. Kunnanviraston sulkuaikana (5.7.2021 alkaen) osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä Kolarin kirjastossa. Kirkonkylän asemakaavan muutosalue sijaitsee nykyisen koulukeskuksen ja virastotalon alueella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Koronatilanteen vuoksi kehotamme käyttämään asioinnissa nettiä, puhelinta ja sähköpostia.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi viimeistään 30.07.2021 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus