Kaunisvaaran kaivoshankkeen lupahakemus ja ympäristövaikutusten arviointi

09.09.2021

Lapin ELY-keskus ja ympäristöministeriö ovat vastaanottaneet Ruotsin lupaviranomaiselta (Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt) ja ympäristöviranomaiselta (Naturvårdsverket) ilmoitukset Kaunis Iron AB:n lupahakemuksesta sekä valmistuneesta ympäristövaikutusten arvioinnista koskien kaivostoiminnan jatkamista ja laajentamista Tapulin, Palotievan ja Sahavaaran avolouhoksissa sekä Kaunisvaaran rikastamossa. Hanke sijaitsee Pajalan kunnassa Norrbottenin läänissä Ruotsissa.

Asian diaarinumero on LAPELY/3705/2018.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito:

Kuulutus on yleisesti nähtävillä 9.9.–8.11.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi.

Lisäksi kuulutus sekä suomenkielinen aineisto on nähtävillä 9.9.–8.11.2021 sähköisesti verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi.