Kaivostoimintaan liittyvän hankkeen käynnistyminen Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa

06.02.2019

Ympäristöministeriö on saanut Ruotsilta ilmoituksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettely) alkamisesta Kaunisvaarassa Pajalan kunnassa. Tapulin avolouhoksessa ja Kaunisvaaran rikastamossa kaivostoimintaa harjoittava Kaunis Iron AB aikoo hakea lupaa kaivostoiminnan jatkamiselle ja laajentamiselle sekä rikastushiekka- ja selkeytysaltaiden muutoksille. Hankkeella saattaa olla vaikutuksia Muonionjoen ja Tornionjoen vesistöissä Suomessa.

Mielipiteiden esittäminen
Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus). Suomen viranomaisilla, asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus antaa lausuntoja ja esittää mielipiteensä siitä, pitäisikö Suomen osallistua hankkeen YVA-menettelyyn ja mitkä olisivat Suomeen kohdistuvia todennäköisesti merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia ja missä laajuudessa niitä pitäisi selvittää. Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa. Mielipiteet tulee toimittaa kirjallisesti ympäristöministeriöön viimeistään 1.3.2019 (kirjaamo@ym.fi tai Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto). Suomen vastaus Ruotsille on luettavissa alla olevasta internet-osoitteesta 8.3.2019 alkaen.

Asiakirjat
Aineisto on nähtävillä ympäristöministeriön verkkosivuilla www.ym.fi/yva sekä 1.3.2019 saakka seuraavissa paikoissa: Kolarin kunta, Isopalontie 2, Kolari; Pellon kunta Kunnantie 4, Pello; Ylitornion kunta Alkkulanraitti 55, Ylitornio; Tornion kaupunki, Suensaarenkatu 4, Tornio; Keminmaan kunta, Rantatie 21, Keminmaa; Kemin kaupunki Valtakatu 26, Kemi sekä ympäristöministeriön infopiste, Aleksanterinkatu 7, Helsinki.

Lisätietoja
Hanke: Golder Associates, Klara Eriksson, klara_eriksson@golder.se, +46 72 2148 301
Kansainvälinen ympäristövaikutusten arviointi: ympäristöministeriö, Sanna Käyhkö, sanna.kayhko@ym.fi, 029 5160 566

Helsingissä 5.2.2019
Ympäristöministeriö