ILMOITUS KUULUTUKSESTA

20.03.2020

ILMOITUS KUULUTUKSESTA
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija:          Tunturi-Lapin Vesi Oy
Dnro:             PSAVI/2305/2018
Päätösnro:   21/2020
Asia:              Kolarin uuden jätevedenpuhdistamon ympäristölupa

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä
20.3.–27.4.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kuulutus