ILMOITUS KUULUTUKSESTA

22.04.2021

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija: Tunturi-Lapin Vesi Oy

Dnro: PSAVI/27/2021

Asia: Kolarin kirkonkylän jätevedenpuhdistamoa koskevassa päätöksessä nro 165/2016/1 annettujen määräaikojen jatkaminen

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito: Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetäännähtävillä 22.4.–31.5.2021osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.