ILMOITUS KUULUTUKSESTA

29.10.2020

ILMOITUS KUULUTUKSESTA

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija Metsähallitus Lapin luontopalvelut
Dnro   PSAVI/10718/2019
Asia   Iso-Kivijärven keskivedenpinnan nosto, Kivijärvenojan ja Alaisen Teuraojan kunnostaminen sekä vesistötoimikunnan 17.3.1941 Teura- ja Kivijärvien järvenlaskuyhtiölle myöntämän luvan rauettaminen, Kolari

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 28.10.– 4.12.2020 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.