IKKARIN KAIVOSHANKKEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA

03.05.2023

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lapin liiton hallitus päätti 24.4.2023 ilmoittaa MRL 63 §:n mukaisesti Ikkarin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan vireille tulosta ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville Lapin liitossa, alueen kunnissa sekä Lapin liiton internetsivuilla: https://www.lapinliitto.fi

Ikkarin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi antaa mielipiteen Lapin liiton kirjaamoon info@lapinliitto.fi.

Ikkarin kaivoshankkeen vaihemaakuntakaava koskee Sodankylän ja Kittilän kuntaa. Vaihemaakuntakaava kumoaa voimaantullessaan nykyiset voimassa olevat maakuntakaavan siltä osin kuin uudessa vaihemaakuntakaavassa muutoksia osoitetaan.

Lapin liiton virastossa yhdyshenkilönä on maakuntainsinööri Juha Piisilä.