Aluevaalit 2022

17.01.2022

Ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat

Kolarin kunnanvirasto, Isopalontie 2, 95900 Kolari

 • keskiviikko 12.1. klo 9.00 – 15.00
 • torstai 13.1. klo 9.00 – 15.00
 • perjantaina 14.1. klo 9.00 – 15.00
 • lauantai 15.1. klo 12.00 – 15.00
 • sunnuntai 16.1. klo 12.00 – 15.00
 • maanantai 17.1. klo 9.00 – 20.00
 • tiistai 18.1. klo 9.00 – 20.00

Sieppijärven uusi koulu, Sisuntie 2, 95800 Sieppijärvi

 • keskiviikko 12.1. klo 14.00 – 18.00

Äkäslompolon liikuntahalli, Koulutie 2, 95970 Äkäslompolo

 • torstai 13.1. klo 11.00 – 17.00

Kiertävän äänestysauton aikataulu torstaina 13.1.

 • Lappean loma, Lappeantie 251 klo 9.00 – 9.30
 • Väylänpää, Lappean ja Koivumaan tien risteys klo 10.00 –10.30
 • Koivumaa, Koivumaantie 53 klo 10.50 – 11.00
 • Nuottavaara, ent. koulun piha, Nuottavaarantie 115 klo 12.15 – 12.45
 • Pasmajärvi, ent. kyläkaupan piha, Nuottavaarantie 61 klo 13.00 – 13.10
 • Ruokojärvi, Lohinivantie 221 klo 13.40 – 13.50
 • Taapajärvi, Lohinivantie 365a klo 14.20 – 14.30
 • Venejärvi, ent. kaupan piha, Venejärventie 190 b klo 15.45 – 16.05

Varsinaiset äänestysalueet ja -paikat sekä äänestysaika

Aluevaalien varsinainen äänestys 2022

Aika: sunnuntai 23.1.2022 klo 9.00 - 20.00

I Sieppijärvi Sieppijärven uusi koulu, Sisuntie 2
II Äkäslompolo Äkäslompolon liikuntahalli, Koulutie 2
III Vaattojärvi Vaattojärven koulu, Vaattojärventie 118 b
IV Kolari Kolarin kunnanvirasto, Isopalontie 2
V Kurtakko Ylläsjärven koulu, Kotamäentie 1 b

Äänioikeutettu saa vaalipäivänä äänestää vain siinä äänestysalueessa, joka on merkitty hänen kohdalleen äänioikeusrekisteriin. Kunkin äänestäjän äänestyspaikka on merkitty äänestäjälle postitettuun ilmoituskorttiin.

Laitosäänestys

Ennakkoäänestys terveyskeskuksen vuodeosastolla, palvelukoti Tannassa, perhehoitokoti Onnelassa, Palvelutalolla ja Kotikonnussa tapahtuu vähintään yhtenä ja enintään kahtena vaalitoimikunnan määräämänä päivänä ennakkoäänestysaikana.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on vaikean vamman tai pitkäaikaisen sairauden vuoksi siinä määrin rajoitettu, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi tehdä myös kotiäänestystä haluavan äänestäjän valitsema henkilö.

Ilmoitus voidaan tehdä kirjallisesti (os. Kolarin kunta, keskusvaalilautakunta, Isopalontie 2, 95900 Kolari) tai puhelimitse nro 0400 10 70 70 viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16.

Kotiäänestys toimitetaan erikseen sovittuna aikana aikavälillä 12. – 18.1.2022.

Kolarissa 28.12.2021

Kolarin kunnan keskusvaalilautakunta