Äkäslompolon Nilivaaran ranta-asemakaavan muutos, koskien kortteleita 59 (osa) ja 61 sekä VL-, M-, LV- ja katualuetta, vireilletulo

03.04.2024

Kuulutus
Osallistumis-ja arviointisuunnitelma

Äkäslompolon Nilivaaran ranta-asemakaavan muutoksen, koskien kortteleita 59 (osa) ja 61 sekä VL-, M-, LV- ja katualuetta,  osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 3.4.-2.5.2024 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoitetaan, että Äkäslompolon Nilivaaran ranta-asemakaavan muutos, koskien ko. aluetta tulee vireille. Äkäslompolon Nilivaaran ranta- asemakaavan muutosalue sijaitsee Kesänkijärventien loppupäässä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin ranta-asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna asianumerolla KRI/893/10.02.03.01/2023, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 2.5.2024 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus