Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus

28.01.2019

Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien korttelin 17 rakennuspaikkoja 7 ja 10 pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ajalla 28.01.–26.02.2019 MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti. Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee Tunturintien eteläpuolella ja Sivulantien itäpuolella ns. Julli's Bar & Restaurantin lähiympäristössä.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan kotisivuilla.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutosehdotus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen esittämiseen.

  • Muistutukset asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari, viimeistään 26.02.2019 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus