Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien korttelin 13 rakennuspaikkaa 2 sekä M-aluetta

03.06.2019

Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien korttelin 13 rakennuspaikkaa 2 sekä M-aluetta

Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien korttelin 13 rakennuspaikkaa 2 sekä M-aluetta  pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ajalla 03.06.-02.07.2019 MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti. Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitseeTunturintien varrella rajoittuen siihen.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen esittämiseen.

Muistutukset asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari, viimeistään 02.07.2019 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus