Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita 45, 64, 65, 67, 68 ja 199 sekä M-aluetta

26.03.2019

Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien kortteleita 45. 64. 65, 67, 68 ja 199 sekä M-aluetta pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ajalla 26.03-24.04.2019 MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti. Äkäslompolon asemakaavan muutosalueet sijaitsevat ns. Velhoniemen alueella, Ylläsmajan lähiympäristössä ja Lompolontien länsipuolella Karhukoantien ja Ahmakoantie lähialueella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutosehdotus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen esittämiseen.

Muistutukset asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari, viimeistään 24.04.2019 klo 15.00 mennessä.