Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus

18.11.2021

Kuulutus

Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien korttelia 10 ja 11 rakennuspaikkoja 5 ja 6 sekä VL-, LPA- ja katualueita pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ajalla 18.11-17.12.2021 MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti. Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee Äkäslompolossa Sannanrannantien vaikutusalueella Tunturintien ja Äkäslompolojärven välisellä alueella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan kotisivuilla osoitteessa www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen esittämiseen.

Muistutukset asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 17.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus