Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien Korttelin 2 rakennuspaikkaa 1

09.04.2019

Äkäslompolon asemakaavan muutosehdotus, koskien korttelin 2 rakennuspaikkaa 1 pidetään nähtävillä Kolarin kunnanvirastolla ajalla 09.04.-08.05.2019 MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti. Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee sijaitsee Äkäsentien (Äkäshotellille menevä tie) ja Tunturintien välisellä alueella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen muistutuksen esittämiseen.

Muistutukset asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900Kolari viimeistään 08.05.2019 klo 15.00 mennessä.