Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien korttelia 16, vireilletulo

31.01.2024

Kuulutus
Osallistumis- ja arviointisuunitelma

Äkäslompolon asemakaavan muutoksen, koskien korttelia 16, osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 31.1.-29.2.2024 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoitetaan, että Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien ko. aluetta tulee vireille. Äkäslompolon asemakaavan laajennusalue sijaitsee Sivulantien varressa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan laajennus saattaa huomattavastivaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna asianumerolla KRI/1177/10.02.03.01/2023, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 29.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus