Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laajennus

23.11.2022

Kuulutus

Kaavakartta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vastineet

Selostus


Äkäslompolon asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus, koskien kortteleita 81-83 sekä kiinteistöjä 273-402-41-5, 273-402-41-109, 273-402-41-42 (katualue) pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 23.11.-22.12.2022 MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti.  Äkäslompolon asemakaavan laajennus- ja muutosalue sijaitsee entisen Riemuliiterin sekä Heinolantien/Harjuntien alueella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla osoitteessa www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 22.12.2022 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus