Äkäslompolon asemakaavan muutos

28.01.2019

Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien korttelin 2 rakennuspaikkaa 1 pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 28.01.–26.02.2019 MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti. (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee sijaitsee Äkäsentien (Äkäshotellille menevä tie) ja Tunturintien välisellä alueella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

  • Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari viimeistään 26.02.2019 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus