Äkäslompolon asemakaavan muutos

14.11.2018

Kuulutus

Äkäslompolon asemakaavan muutoksen, koskien korttelin 2 rakennuspaikkaa 1 vireilletulo.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 20.11–3.12.2018 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla ilmoitetaan, että Äkäslompolon asemakaavan muutos koskien ko. aluetta tulee vireille.

Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee Äkäsentien (Äkäshotellille menevä tie) ja Tunturintien välisellä alueella.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

  • Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari viimeistään 03.12.2018 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus