Äkäslompolon asemakaavan muutos

09.10.2018

Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien kortteleita 45, 64, 65, 67, 68 ja 199 sekä M-aluetta pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 09.10.–07.11.2018 MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Äkäslompolon asemakaavan muutosalueet sijaitsevat ns. Velhoniemen alueella, Ylläsmajan lähiympäristössä ja Lompolontien länsipuolella Karhukoantien ja Ahmakoantie lähialueella.

Kaava-asiakirjoihin voit tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna 7.11.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Isopalontie 2, 95900 Kolari.