Äkäslompolon asemakaavan muutoksen vireilletulo

11.05.2022

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Äkäslompolon asemakaavan muutoksen, koskien kortteleita 450-452 sekä VL-, VR- jakatualueita, osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 11.05-09.06.2022 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoitetaan, että Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien ko. aluetta tulee vireille. Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee Maahisentien alkuosan alueella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja  yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 09.06.2022 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus