Äkäslompolon asemakaavan muutoksen, koskien kortteleita 103 ja 135 vireilletulo

20.05.2019

Äkäslompolon asemakaavan muutoksen, koskien kortteleita 103 ja 135 osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 20.05-.18.06.2019 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoitetaan, että Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien ko. aluetta tulee vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee Poronnulkka ja Passipaikka katujen vaikutusalueella.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.
Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari viimeistään 18.06.2019 klo 15.00 mennessä.