Äkäslompolon asemakaavan laajennusehdotus, koskien tilaa 273-402-1-378

03.04.2024

Kuulutus
Kaavaehdotus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Valmisteluvaiheen lausunnot sekä vastineet niihin
Asemakaavaselostus

Äkäslompolon asemakaavan laajennusehdotus, koskien tilaa 273-402-1-378 pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 3.4-2.5.2024 MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Äkäslompolon asemakaavan laajennusalue sijaitsee Sivulantien varressa.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna asianumerolla KRI/944/10.02.03.01/2023, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 2.5.2024 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus