Äkäslompolon asemakaavan laajennus, koskien tilaa 273-402-1-378

31.01.2024

Kuulutus
Kartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Vireilletulovaiheen lausunnot
Asemakaavaselostus

Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen, koskien tilaa 273-402-1-378 pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 31.1-29.2.2024 MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Äkäslompolon asemakaavan laajennusalue sijaitsee Sivulantien varressa.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan laajennus saattaa huomattavastivaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna asianumerolla KRI/944/10.02.03.01/2023, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 29.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus