Äkäslompolon asemakaavan laajennus, koskien tilaa 273-402-1-192 ja Kaupinjärventien katualuetta

30.06.2021

Kuulutus

Äkäslompolon asemakaavan laajennus, koskien kiinteistöä 273-402-1-192 ja Kaupinjärventien katualuetta pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 30.06.- 30.07.2021 MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kunnanviraston sulkuaikana (5.7.2021 alkaen) kaava-aineisto on nähtävillä Kolarin kirjastossa. Äkäslompolon asemakaavan laajennusalue sijaitsee Kaupinjärventien varressa tien länsipuolella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla osoitteessa www.kolari.fi.

Koronatilanteen vuoksi kehotamme käyttämään asioinnissa nettiä, puhelinta ja sähköpostia.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi viimeistään 30.07.2021 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus