Äkäslompolon asemakaavan laajennus, koskien Kolarin kunnassa sijaitsevaa tilaa 273-893-101-1

31.01.2024

Kuulutus
Kaavakartta
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaselostus
Vastineet
Luontoselvitys
Arkeologinen inventointi


Äkäslompolon asemakaavan laajennusehdotus, koskien tilaa 273-893-101-1 pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 31.1.-29.2.2024 MRL 65 ja MRA 27 §:n mukaisesti. Äkäslompolon asemakaavan laajennusalue sijaitsee Ylläksentien varressa Kuertunturin puoleisella alueella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna asianumerolla KRI/17/10.02.03.01/2024, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 29.2.2024 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus