Äkäslompolon asemakaavan laajennus

08.06.2022

Kuulutus

Kaavakartta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan laajennus

Luontoselvitys

Äkäslompolon asemakaavan laajennus, koskien tilaa 273-893-10-1 pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 08.06.-07.07.2022 MRL 62 ja MRA 30 §:n mukaisesti (ns. valmisteluvaiheen kuuleminen). Kunnanviraston sulkuaikana (4.7.2022 alkaen) kaava-aineisto on nähtävillä Kolarin kirjastossa. Kaavoitusprosessin aikana on nähtävillä myös osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Äkäslompolon asemakaavan laajennusalue sijaitsee Röhkömukanmaan alueella nykyisen asemakaavan eteläpuolella.

Kaava-asiakirjoihin voi tutustua myös Kolarin kunnan sivuilla osoitteessa www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan muutos ja laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 07.07.2022 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus