Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen vireilletulo

18.11.2021

Kuulutus

Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen, koskien Kolarin kunnassa sijaitsevaa tilaa 273-893-10-1, osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 18.11-17.12.2021 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoitetaan, että Äkäslompolon asemakaavan laajennus,  koskien ko. aluetta tulee vireille. Äkäslompolon asemakaavan muutosalue sijaitsee nykyisen Röhkömukanmaan asemakaava-alueen eteläpuolella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari tai kirjaamo@kolari.fi, viimeistään 17.12.2021 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus