Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen, koskien tilaa 273-402-1-363 vireilletulo

14.09.2020

Kuulutus

Äkäslompolon asemakaavan laajennuksen, koskien kiinteistöä 273-402-1-363 osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kolarin kunnassa ajalla 14.09-13.10.2020 MRL 62 ja 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Samalla tällä kuulutuksella ilmoitetaan, että Äkäslompolon asemakaavan laajennus, koskien ko. aluetta tulee vireille. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös Kolarin kunnan sivulla osoitteesta www.kolari.fi.

Äkäslompolon asemakaavan laajennusalue sijaitsee osalta Sivulantien länsipuolella.

Alueiden maanomistajille ja niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaavan laajennus saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisille ja  yhteisöille, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, kuten myös muille kunnan jäsenille, varataan mahdollisuus kirjallisen mielipiteen esittämiseen.

Mielipiteet asiasta on jätettävä Kolarin kunnanhallitukselle osoitettuna, osoite Isopalontie 2, 95900 Kolari viimeistään 13.10.2020 klo 15.00 mennessä.

Kolarin kunnanhallitus