Hoivan uudistus 2021

Kolarin kunnanhallitus päätti 9.2.2021, että Kolarin hoivapalveluiden uudistamisessa edetään syksyn 2020 Hoivan tulevaisuus -työryhmän valmisteleman kokonaisuudistuksen mukaisesti. 

Uudistuksen keskeiset osiot ovat:

  • avohoitoon muodostetaan moniammatillisia tiimejä, joiden kyvykkyyttä vahvistetaan, jolloin laitosmaisen hoidon tarve vähenee ja Tannasta vapautuu paikkoja
  • tiimit vahvistuvat, kun vuodeosaston henkilökunta jalkautetaan osittain niihin ja osittain Tannaan
  • moniammatillisille tiimeille määritellään nelimaalitavoitteet, tuki, seuranta ja arviointi, joiden puitteissa ne ovat itseohjautuvia. Ne sopivat keskenään työnjaosta ja palveluiden käytännön toteuttamisesta
  • Tannaan perustetaan hoitoyksikkö terveyskeskustasoista hoitoa tarvitseville potilaille
  • hyödynnetään Pappilantien asuntoja hoivapalveluita tarvitsevien sijoittamiseen
  • uudistamisessa on tavoitteena nelimaalin toteutuminen: asiakastyytyväisyys, henkilöstötyytyväisyys, vaikuttavuus ja taloudellisuus eli kaikkien osa-alueiden toteutuminen ainakin pitemmällä aikavälillä

Kunnanhallitus valtuutti virkamiesjohdon toteuttamaan uudistuksen yhdessä henkilöstön kanssa. Kunnanhallituksen päätös 9.2.

Toimeenpanoryhmä ja pienryhmät

Kunnanhallituksen päätöksen mukaan maaliskuussa 2021 perustettiin virkamiehistä koostuva toimeenpanoryhmä. Tämän ryhmän tehtävänä on luoda niitä kysymyksiä, joihin henkilöstöstä, sidosryhmistä ja asiantuntijoista koostuvat pienryhmät etsivät vastauksia ja ratkaisukeinoja. Pienryhmät valitsevat kokoonpanonsa itse ja toimivat itseohjautuvasti. Kaksi pienryhmää allkoittavat toimintansa viikolla 13.  

Alla toimeenpanoryhmien muistiot, viestintäsuunnitelma ja ohjeistus pienryhmille. 

Webinaarit: 

Viestintäsuunnitelma

Hoivan uudistuksen ohje pienryhmätyöskentelyyn 24.3.2021 

Hoivan tulevaisuus -työryhmä 2020 Kolarissa

Hoivan työryhmässä valmisteltiin tulevia muutoksia

Hoivan palveluiden muutosta Kolarissa on perustettu pohtimaan tänä syksyllä 2020 hoivan työryhmä, jonka antoi raporttinsa kunnanhallitukselle ja -valtuustolle vuoden 2020 lopulla. Mukana työryhmässä oli palvelujen käyttäjien edustaja, vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja, valtuustoryhmien edustaja sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia. Kunnan virkamiehet olivat tehneet kesän 2020 aikana valmistelua keskustelun pohjaksi. Pohjatietoa kerättiin epävirallisessa työryhmässä.

Hoivan työryhmä kuuli myös kuntalaisia ja heidän mielipiteitään ja kokemuksiaan uusien hoivapalveluiden suunnittelun pohjaksi. 

Ideoita ja ajatuksia hoivapalveluiden tulevaisuudesta sai kirjoittaa suoraan Hoivan tulevaisuus-työryhmän facebook -ryhmään keskustellen hoivan työryhmäläisten ja muiden kuntalaisten kanssa aiheesta.

Hoivan työryhmän väliraportit:

Hoivan työryhmän muistiot:

Sote-uudistus on valmistelussa, lue lisää tästä