Hannukaisen kaivoshanke

Kolarin Hannukaisen kylään on suunnitteilla rauta-kulta-kupari-avolouhos. Kaivoshanketta vie eteenpäin Tapojärvi Oy:n tytäryhtiö Hannukainen Mining Oy. Yhtiö osti hankkeen Northland Mines Oy:n konkurssipesältä vuonna 2015. Northland Mines Oy tutki aluetta ja valmisteli kaivoksen avaamista vuodesta 2005. Yhtiö lopetti toimintansa konkurssiin vuonna 2014. Vuoteen 1990 saakka alueella toimivat Rautaruukki Oyj:n Laurinojan ja Kuervaaran avolouhokset, jotka perustettiin 1970-luvun lopulla.

Tällä sivulla kerrotaan ajankohtaisia tietoja kaivoshankkeen etenemisestä, kaavoituksesta sekä kaivoshankkeeseen liittyvästä vuorovaikutuksesta. Löydät sivulta myös linkkejä yleisötilaisuuksien tallenteisiin.

Ajankohtaista kaivoshankkeeseen liittyen Kolarin kunnassa

Toukokuu 2018

Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyvien kolmen kaavaehdotuksen nähtävilläolo on päättynyt Suomessa ja Ruotsissa. Kaavaehdotuksista saatiin yhteensä 82 muistutusta ja 42 lausuntoa. Niiden käsittely jatkuu viranomaisten ja kaavakonsultin yhteisissä työneuvotteluissa.

Maaliskuu 2018

Kolarin kunta on kuuluttanut nähtäville Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyvät kolme kaavaehdotusta 15.3.2018. Kaavaehdotuksiin voi tutustua verkkosivujen osiossa kaavoitus.

Kaivoshankkeeseen liittyy kolme kaavaehdotusta: Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava, jonka sisään sijoittuvat Hannukaisen kaivosteollisuusalueen sekä Rautuvaaran teollisuusalueen asemakaavat. Yhteensä osayleiskaavoitettava alue on suuruudeltaan 86,7 neliökilometriä ja se sijoittuu Kolarin Hannukaisen kylään Ylläksentien etelä- ja pohjoispuolille, Rautuvaaraan sekä Rautuvaarasta Saarenputaan pohjoisosaan, jossa suunnitellun kaivoksen purkuputki saavuttaisi Tornion-Muonionjoen.

Kaavoista voi antaa muistutuksen 45 päivän ajan, 30.4. kello 15 saakka osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi tai Isopalontie 2, 95900 Kolari.

Muistutuksen voi antaa myös karttapalutejärjestelmän kautta. Kaikkiin muistutuksiin vastataan.

Kaavaehdotukset esiteltiin yleisölle Kolarin kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 19.3. Tilaisuus kuvattiin ja sen voi katsella Kolarin kunnan Facebooksivulta.

Kaivoshankkeen kaavoitus tapahtuu viidessä vaiheessa: kaavoituksen aloittaminen (2010), kaavaluonnos (2013 ja 2016), kaavaehdotus, hyväksyminen ja voimaantulo.

Osayleiskaavaan on tehty kaavaluonnoksen nähtävilläpidon jälkeen muutoksia, joista merkittävin on Ylläksentien ja kaivosalueen väliin jäävän suojaviheralueen jakaminen asumiskäyttöön jääväksi alueeksi, kyläalueeksi ja suojavihrealueeksi. Muutos mahdollistaa kyläläisten asumisen alueella jatkossakin sekä kiinteistöjen korjaamisen ja kunnostamisen.

Kaivospiiripäätöksen mukaisesti kaavassa määrätään kaivostoiminta-alueet aidattaviksi.

Nähtävilläpidon jälkeen ja saatujen lausuntojen perusteella kunnassa harkitaan, etenevätkö kaavat valtuuston hyväksymiskäsittelyihin, vai tehdäänkö johonkin tai kaikkiin kaavaehdotuksiin muutoksia, jotka edellyttävät uuden nähtävilläpidon.

Syksyn 2017 vuorovaikutusillat

Hannukaisen kaivoshankkeen vuorovaikutuksen ohjausryhmä järjesti syksyn aikana kolme vuorovaikutusiltaa, jotka tallennettiin mahdollisuuksien mukaan. Linkeistä pääset katsomaan tallenteita tilaisuuksista.

Kolarin aluetaloudeliinen arviointi - loppuraportti 29.6.2017

Kolarin aluetaloudeliinen arviointi - esitys

Hannukaisen kaivoshankkeen vuorovaikutuksen ohjausryhmä, muistiot 1-7, 12/17 (25.9.2017)

Kaivoshankkeen taloudellisten vaikutusten arvioinnin hankesuunnitelma

http://www.gaia.fi/fi-fi/uutiset-ja-blogit/2017-2/kolari-toteuttaa-arvioinnin-kaivoshankkeen-taloudellisista-vaikutuksista

25.1.2017 järjestetyn yleisötilaisuuden esitykset

Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaavan kuulutus (3.1.2017) ja aineistot http://projektit.ramboll.fi/kaavoitus/kolari/aineistot/

Vireillä olevat kaavat http://www.kolari.fi/fi/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus.html

Kolarin elinkeinopolitiikan toteutettavuus Yhteenvetoraportti 
Onko yhteensovittamiselle edellytyksiä? Elinkeinopolitiikan toteutettavuus Kolarissa, Pasi Rinne, Thomas Hoyer, Elina Heikinheimo, Teresa Lindholm ja Paula Tommila, 19.9.2016

Tutkittua tietoa Hannukaisen kaivoshankkeesta

Hannukaisen kaivoshanke on ollut tutkijoiden kohteena useassa tutkimushankkeessa. Parhaillaan on käynnissä GovAda-tutkimushanke, joka tutkii malmipotentiaaleja ja maankäyttömuotojen arvottamista arktisella alueella.

Lisää tutkittua tietoa ja linkit hankkeisiin löydän täältä:

Tutkimusta Hannukaisen kaivoshankkeesta

Muita aineistoja ja raportteja

Hannukaisen rautakaivoshanke Ympäristö.fi
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Hannukaisen_rautakaivoshanke_Kolari

Tukes, Kuulutus 5.4.2016 http://www.tukes.fi/Tiedostot/kaivokset/Kuulutukset/hannukainen%20kuuleminen_netti.pdf

Lausunto, Suomen lunnonsuojeluliitto, Viite LAPELY/85/07.04/2010 
http://www.sll.fi/lappi/varmuus/edunvalvonta_VANHA/lausunto-hannukainen-rautakaivoshanke-yva-ohjelma

Meänmaan kaivoshankkeet projektin aikaisia seminaariaineistoja

Meänmaa Kolari-Pajala hankkeen loppuraportti

Kritiikkiä Hannukaisen kaivoshanketta kohtaan: