Hannukaisen kaivoshanke

Tällä sivulla kerrotaan ajankohtaisia tietoja Hannukaisen kaivoshankkeen etenemisestä, kaavoituksesta sekä kaivoshankkeeseen liittyvästä vuorovaikutuksesta. Löydät sivulta myös linkkejä yleisötilaisuuksien tallenteisiin.

Kolarin Hannukaisen kylään on suunnitteilla rauta-kulta-kupari-avolouhos. Kaivoshanketta vie eteenpäin Tapojärvi Oy:n tytäryhtiö Hannukainen Mining Oy. Yhtiö osti hankkeen Northland Mines Oy:n konkurssipesältä vuonna 2015. Northland Mines Oy tutki aluetta ja valmisteli kaivoksen avaamista vuodesta 2005. Yhtiö lopetti toimintansa konkurssiin vuonna 2014. Vuoteen 1990 saakka alueella toimivat Rautaruukki Oyj:n Laurinojan ja Kuervaaran avolouhokset, jotka perustettiin 1970-luvun lopulla.

Ajankohtaista kaivoshankkeessa 

Hannukainen Miningin tiedotustilaisuus 9.6.2020

Hannukainen Mining Oy esitteli valtuustosalissa Taloustutkimus Oy:ltä tilaamansa kyselyn tuloksia ja kaivoksen kaavoitusmenettelyä viranhaltijoille, valtuutetuille ja medialle. Tilaisuus oli suljettu yleisöltä koronarajoitusten takia.

Tilaisuuden ohjelma:

 • Kunnanjohtaja Kristiina Tikkala avaa tilaisuuden
 • ”Asukaskysely Hannukaisen kaivoshankkeesta kolarilaisille”-raportin esittely, Taloustutkimus Timo Myllymäki, paikalla
 • Hannukaisen kaivoksen kaavoitusmenettely, Maankäyttöpalvelut Kautto, Matti Kautto (etäyhteydellä)
 • Hannukaisen hankkeen aikataulu, Hannukainen Mining Oy, Jaana Koivumaa, paikalla

Vesipaneeli 18.3.2019

Kolarin kunta ja kaivosyhtiö Hannukainen Mining Oy järjestivät maanantaina 18.3.2019 kello 17–19 kaikille avoimen vesipaneelin, jossa keskusteltiin Hannukaisen kylään suunnitellun kaivoshankkeen vaikutuksista vesistöihin. Paneelissa olivat mukana Hannukainen Mining Oy:n hankejohtaja Jaana Koivumaa, hankkeen vesienkäsittelystä vastaavan Teollisuuden Vesi Oy:n toimitusjohtaja Maija Vidqvist, vapaa-ajanasukasyhdistys Ylläksen Ystävien edustaja ja kemisti Leif Ramm-Schmidt sekä professori Saija Luukkanen Oulun yliopiston kaivannaisalan yksiköstä. Panelistit keskustelivat Maija Vidqvistin ja Leif Ramm-Schmidtin lyhyiden alustusten jälkeen yleisön esiin nostamista kaivoshankkeen vesienkäsittelysuunnitelmiin ja mahdollisiin vesistövaikutuksiin liittyvistä kysymyksistä.

Kunnanhallitus antoi vastineensa kaavaehdotuksista saatuun palautteeseen syyskuussa 2018

Kunnanhallitus vastasi kaivoshankkeeseen liittyvien kolmen kaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana saamaansa palautteeseen.

Kunta sai runsaasti palautetta kaavaehdotuksista, toukokuu 2018

 • Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyvien kolmen kaavaehdotuksen nähtävilläolo päättyi Suomessa ja Ruotsissa 30.4.2018.
 • Kunta sai kaavaehdotuksista yhteensä 82 muistutusta ja 42 lausuntoa.
 • Niiden käsittely jatkuu viranomaisten ja kaavakonsultin yhteisissä työneuvotteluissa.

Kaivoshankkeeseen liittyvät kaavaehdotukset on pantu nähtäville, maaliskuu 2018

 • Kolarin kunta on kuuluttanut nähtäville Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittyvät kolme kaavaehdotusta 15.3.2018. Kaavaehdotuksiin voi tutustua verkkosivujen osiossa kaavoitus.
 • Kaivoshankkeeseen liittyy kolme kaavaehdotusta: Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava, jonka sisään sijoittuvat Hannukaisen kaivosteollisuusalueen sekä Rautuvaaran teollisuusalueen asemakaavat. Yhteensä osayleiskaavoitettava alue on suuruudeltaan 86,7 neliökilometriä ja se sijoittuu Kolarin Hannukaisen kylään Ylläksentien etelä- ja pohjoispuolille, Rautuvaaraan sekä Rautuvaarasta Saarenputaan pohjoisosaan, jossa suunnitellun kaivoksen purkuputki saavuttaisi Tornion-Muonionjoen.
 • Kaavoista voi antaa muistutuksen 45 päivän ajan, 30.4. kello 15 saakka osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi tai Isopalontie 2, 95900 Kolari.
 • Muistutuksen voi antaa myös karttapalutejärjestelmän kautta. Kaikkiin muistutuksiin vastataan.
 • Kaavaehdotukset esiteltiin yleisölle Kolarin kunnanviraston valtuustosalissa maanantaina 19.3. Tilaisuus kuvattiin ja sen voi katsella Kolarin kunnan Facebook-sivulta.
 • Kaivoshankkeen kaavoitus tapahtuu viidessä vaiheessa: kaavoituksen aloittaminen (2010), kaavaluonnos (2013 ja 2016), kaavaehdotus (2018), hyväksyminen ja voimaantulo.
 • Osayleiskaavaan on tehty kaavaluonnoksen nähtävilläpidon jälkeen muutoksia, joista merkittävin on Ylläksentien ja kaivosalueen väliin jäävän suojaviheralueen jakaminen asumiskäyttöön jääväksi alueeksi, kyläalueeksi ja suojavihrealueeksi. Muutos mahdollistaa kyläläisten asumisen alueella jatkossakin sekä kiinteistöjen korjaamisen ja kunnostamisen.
 • Kaivospiiripäätöksen mukaisesti kaavassa määrätään kaivostoiminta-alueet aidattaviksi.
 • Nähtävilläpidon jälkeen ja saatujen lausuntojen perusteella kunnassa harkitaan, etenevätkö kaavat valtuuston hyväksymiskäsittelyihin, vai tehdäänkö johonkin tai kaikkiin kaavaehdotuksiin muutoksia, jotka edellyttävät uuden nähtävilläpidon.

Kunta lausui kaivosyhtiön ympäristölupahakemuksesta elokuussa 2017 ja marraskuussa 2018

Hannukainen Mining Oy:n Hannukaisen kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus on tullut vireille Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa marraskuussa 2015. Hakemuksen kaivosyhtiö jätti helmikuussa 2016. Aluehallintovirasto kuulutti lupahakemuksen nähtäville 15.5.–20.6.2017. Hannukainen Mining Oy täydensi ja täsmensi hakemustaan muun muassa vesien johtamisen ja käsittelyn ja rikastusprosessin osalta, minkä vuoksi aluehallintovirasto kuulutti lupahakemuksen kokonaan uudelleen nähtäville 29.10–28.11.2018.

Syksyn 2017 vuorovaikutusillat

Hannukaisen kaivoshankkeen vuorovaikutuksen ohjausryhmä järjesti syksyn aikana kolme vuorovaikutusiltaa, jotka tallennettiin mahdollisuuksien mukaan. Linkeistä pääset katsomaan tallenteita tilaisuuksista.

Kaivoshankkeeseen liittyen tehtiin arvio Kolarin aluetaloudesta sekä mahdollisen kaivoksen vaikutuksista aluetalouteen

Hannukaisen kaivoshankkeen kaavoitus, 2017

25.1.2017 järjestetyn yleisötilaisuuden esitykset

Kaavoitukseen liittyvät aineistot

Elinkeinojen yhteensovittaminen Kolarissa, 2016

Onko Hannukaisen kaivoshankkeen ja muiden elinkeinojen yhteensovittamiselle edellytyksiä?

Tutkittua tietoa Hannukaisen kaivoshankkeesta

Hannukaisen kaivoshanke on ollut tutkijoiden kohteena useassa tutkimushankkeessa. Viimeisin Hannukaisen kaivoshankkeeseen liittynyt tutkimus on GovAda-tutkimushanke, joka tutkii malmipotentiaaleja ja maankäyttömuotojen arvottamista arktisella alueella.

Hannukaisen kaivoshankkeen ympäristövaikutusten arviointi sekä Kolarin ja Pajalan yhteishanke Meänmaan kaivoshankkeet

Kriittisiä ääniä Hannukaisen kaivoshankkeesta: