Projektipäällikkö

29.03.2019

Kolarin kunnan elinvoimapalvelut hakee projektipäällikköä Arktisen luonnontuotekeskuksen toteutettavuushankkeeseen Kolarin kunnassa on tehty määrätietoista luonnontuotealan kehittämistä arktisen luonnontuotekeskuksen, Kiihdyttämön, toteuttamiseksi alueelle. Pohjatyötä on tehty mm. Valoisten kesäöiden ja keskiyönauringon kasvattamaa sinulle sekä Hautomon konseptointi luonnontuote- ja lähiruoka-alalle -hankkeissa. Nyt käynnistyvän Kiihdyttämö -konseptin toteutettavuus -hankkeen tavoitteena on luoda toimintaympäristö luonnontuotealan kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille sekä alan kehittäjille. Hankkeessa mallinnetaan tulevan luonnontuotekeskuksen toteutettavuus 1) kokoamalla asiantuntija-, yhteistyö- ja tuottajaverkostot, jotka sitoutuvat Kiihdyttämön perustamiseen, 2) ymmärtämällä tarvittavat tuotantoprosessit, jotta Kiihdyttämö palvelee laajasti luonnontuotetoimialaa 3) kartoittamalla uusia ja olemassaolevia markkinapotentiaalia ja asiakkuuksia sekä 4) luomalla Kiihdyttämön toiminta-, rakenne-, ylläpito- ja rahoitussuunnitelma. Kiihdyttämö -konsepti tulee koostumaan asiantuntija- ja toimijaverkostosta sekä yhteiskäyttöön soveltuvista tuotantotiloista ja elintarvikelaboratoriosta sekä säilöntään ja pakkaamiseen liittyvistä ratkaisuista. Kolarin kunta hakee määräaikaiseen työsuhteeseen projektipäällikköä toteuttamaan Kiihdyttämö -hankkeen tavoitteet. EU-rahoitteinen (EAKR, Lapin liitto) hanke alkaa 1.5.2019 ja päättyy 31.12.2020. Tehtävä tulee vastaanottaa mahdollisimman pian. Toivomme Sinulta vahvaa luonnontuote- ja/tai elintarvikealan tuntemusta, myös kansainvälistä sekä liiketoiminnallista ajattelutapaa. Hakijan eduksi lasketaan koulutus ja työkokemus luonnontuote- ja/tai elintarvikealalta sekä olemassa olevat verkostot alan toimijoihin. Hakijan eduksi katsotaan myös sujuva suomen ja englannin kieli. Hakijalta odotetaan vahvaa kykyä koordinoida ja toimia yhteistyössä erilaisten luonnontuotealan asiantuntijaverkostojen kanssa, kykyä hyödyntää olemassa olevaa tutkimus- ja pohjatietoa sekä kykyä löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia. Ajokortti ja auto ovat tarpeen. Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakuaika päättyy 14.4.2019. Hakuaikaa jatkettu 24.5.2019 asti. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

Hae paikkaa