projektikoordinaattori

23.10.2018

Hautomon konseptointi luonnontuote- ja lähiruoka-alalle -hankkeen tarkoitus on koota ja aktivoida alueen toimijaverkostoa ja jäsentää sen toimintaa vastaamaan alan tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Samalla kartoitetaan ja etsitään uusia markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia. Hautomo -hanke rakentuu toimijaverkoston kokoamisesta ja koordinoinnista sekä potentiaalisten toimijoiden yrittäjyysvalmiuksien vahvistamisesta. Lisäksi kootaan asiantuntijaverkostoa alan toimijoiden tueksi. Kartoituksen ja aktivoinnin tulokset jäsennetään toimintasuunnitelmaksi, joka edesauttaa luonnontuotealan kasvua ja kehittymistä Tunturi-Lapissa myös pitkällä aikavälillä.
Hankkeen osatavoitteet ovat: 1) kartoittaa ja koota toimijaverkosto sekä tunnistaa sen potentiaali 2) kartoittaa alueen markkinapotentiaali ja etsiä uusia markkinoita ja yrittämisen mahdollisuuksia 3) kartoittaa ja koota toiminnan tukiverkosto tarvittavista asiantuntijoista, yhteistyökumppaneista ja organisaatioista 4) luoda toiminta- ja kehittämissuunnitelma

PROJEKTIKOORDINAATTORI
Kolarin kunta hakee osa-aikaiseen (50 %), määräaikaiseen työsuhteeseen projektikoordinaattoria. Työn kesto on 3.12.2018 - 31.10.2019. Tehtävä tulee vastaanottaa mahdollisimman pian.
Toivomme Sinulta vahvaa luonnontuote- ja/tai elintarvikealan tuntemusta, itsenäistä työotetta ja hyviä sosiaalisia taitoja. Hyvä Lapin ja Tunturi-Lapin tuntemus on eduksi. Hakijan eduksi lasketaan koulutus ja käytännön työkokemus luonnontuote- ja/tai elintarvikealalta sekä olemassa olevat verkostot alan toimijoihin. Hakijalta odotetaan myös vahvaa kykyä koordinoida ja toimia yhteistyössä erilaisten osaajaverkostojen kanssa sekä kykyä löytää uusia yhteistyömahdollisuuksia. Projektikoordinaattori työskentelee tiiviissä yhteistyössä projektipäällikön kanssa. Valinnassa huomioidaan myös se, miten hakijan vahvuudet täydentävät tiimiämme. Ajokortti ja auto ovat tarpeen. Työpisteet sijaitsevat Äkäslompolossa ja Kolarin keskustassa.

Hae paikkaa