Liikunnanohjaaja

01.07.2024

Kolarin kunnan liikuntatoimeen haetaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2024-30.6.2025 liikunnanohjaajaa Kolarin liikunnalliset koulut -hankkeeseen.

Kolarin kunnan liikuntatoimeen haetaan määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2024-30.6.2025 liikunnanohjaajaa Kolarin liikunnalliset koulut -hankkeeseen.

Hankkeessa luodaan kouluille suunnattua liikunteneuvontaa sekä kehitetään Liikkuva koulu toimintaa peruskoulun 1.-9.-luokille. Työntekijä toimii osana Kolarin kunnan nuoriso- ja liikuntatoimea, jonka tavoitteena on edistää kunnan asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

Tavoitteena on luoda selkeä toimintamalli Move!-mittausten ja kouluterveyskyselyjen tulosten hyödyntämiseen yhteistyössä liikunnanopettajien, kouluterveydenhoitajan ja liikuntatoimen kanssa. Toiminnan tavoitteena on saada peruskouluikäisten koulupäiviin lisää ohjattua ja omatoimista liikuntaa. Liikunnanohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä koulun sekä nuoriso- ja liikuntatoimen henkilökunnan kanssa.

Odotamme hakijalta hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä valmiuksia sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja toimintaympäristön tuntemusta. Arvostamme monialaista osaamista, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta, sujuvaa suomen kielen kirjallista ja suullista ilmaisua sekä aktiivista, oma-aloitteista ja kehittämismyönteistä työotetta.

Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva alempi korkeakoulututkinto, vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto tai soveltuva ammatillinen perustutkinto. Katsomme eduksi kokemuksen lasten, nuorten sekä perheiden matalankynnyksen liikunnan ohjaamisesta sekä liikuntaneuvonnasta.

Työn kesto 1.8.2024-30.06.2025 tai aloitus sopimuksen mukaan. 100% työaika.
Palkkaus KVTES:n mukaan 02VAP050, 2 484,55€ sis. TVA. Viikkotyöaika on 38,25h (yleistyöaika). Tehtävä sisältää satunnaisia ilta- ja viikonlopputöitä. Työtä on mahdollista tehdä osin myös etänä, mutta pääsääntöisesti työ vaatii läsnäoloa. Esihenkilönä tehtävässä toimii nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valittavan tulee ennen valinnan vahvistamista toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköisesti Kuntarekry-järjestelmän kautta www.kuntarekry.fi 21.7.2024 klo 16.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää CV ja todistusjäljennökset. Haastattelut pyritään järjestämään vkolla 30.

Hae paikkaa