Kirjastovirkailija

02.09.2019

Kolarin kunnankirjastossa on haettavana kirjastovirkailijan toimi toistaiseksi voimassaolevaa työsuhteeseen. Kirjastovirkailijan tehtäviin sisältyy asiakaspalvelua, tiedonhaun opetusta, kokoelmatyötä, viestintää ja muita kirjastoalan tehtäviä. Tehtävä edellyttää hyviä asiakaspalvelu- ja tiedonhakutaitoja, hyvää tietoteknistä osaamista, hyviä viestintätaitoja, yhteistyökykyä sekä innostunutta ja oma-aloitteista otetta työhön. Kirjastovirkailijan kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot. Työssä noudatetaan toimistotyöaikaa. Työ sisältää iltatyötä. Tehtävässä koeaika on kuusi kuukautta. Palkka ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hae paikkaa