Kirjastoautonkuljettaja-virkailija

14.09.2022

Kolarin kunnankirjastossa on haettavana kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimi uudelleen toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen.

Kolarin kirjasto kuuluu Lapin kirjasto -kirjastokimppaan. Kolarin kunnalla ja Kittilän kunnalla on yhteinen kirjastoauto. Kolarin osuudella kirjastoautonkuljettaja-virkailija ajaa viikon kerrallaan kolmen viikon välein. Muu aika työskennellään pääkirjastossa.
Kirjastoautonkuljettaja-virkailijan tehtäviin kuuluvat kirjastoauton kuljettaminen, auton kunnon seuraaminen, itsenäinen asiakaspalvelu, kirjastoautopalveluiden kehittämiseen osallistuminen ja kokoelmatyöhön osallistuminen yhteistyössä Kittilän kirjaston kanssa.

Pääkirjastossa tehtäväkuvaan kuuluu asiakas- ja tietopalvelua, aineiston järjestyksestä ja kunnosta huolehtimista sekä kokoelmatyötä ja muita kirjastoalan tehtäviä. Esimerkiksi työhön voi kuulua osallistuminen lukutaitoa edistäviin tehtäviin ja kirjastonkäytön opetukseen tai kulttuurin alan perustehtäviin.

Kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimen kelpoisuusvaatimuksena on ennen syksyllä 2009 voimaan astunutta ajokorttiuudistusta hankittu C-ajokortti. Tehtävään valittavalle lasketaan eduksi kirjasto- ja tietopalvelualan koulutus tai muu kirjastotyöhön soveltuva koulutus (esim. viestintä, pedagogiikka tai tietotekniikka). Kokemus edellä mainituilta koulutusaloilta lasketaan eduksi. Jos tehtävään valitulla ei ole kirjastoalan koulutusta, tutkinnon hankkiminen on mahdollista oppisopimuksella työn ohella.

Tehtävä edellyttää hyviä asiakaspalvelu- ja tiedonhakutaitoja, hyvää tietoteknistä osaamista, hyviä viestintätaitoja, yhteistyökykyä sekä innostunutta ja oma-aloitteista otetta työhön.

Työssä noudatetaan toimistotyöaikaa. Työ sisältää iltatyötä.

Tehtävän koeaika on kuusi kuukautta. Palkka ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan.
Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Toimeen valittavan on esitettävä ennen tehtävän vastaanottamista lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain mukainen rikosrekisteriote.

Työn voi aloittaa 24.10.2022 tai sopimuksen mukaan.


Hae paikkaa