Jätehuoltomääräysten uudistaminen

Kolarin kunnan teknisellä lautakunnalla on vireillä jätehuoltomääräysten uudistaminen. Määräyksiä annetaan mm. jätteiden lajittelusta, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja roskaantumisen ehkäisystä. Voimassaolevat jätehuoltomääräykset ovat vuodelta 2000.

Kuntalaisille ja muille eri tahoille varataan mahdollisuus esittää mielipiteitä jätehuoltomääräysten luonnoksesta. Mielipiteet tulee osoittaa kirjallisesti 8.5.2017 klo 15.00 mennessä joko sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@kolari.fi tai paperisena osoitteeseen:

Kolarin kunta
Kirjaamo
Isopalontie 2
95900 Kolari
Mielipiteessä tulee olla merkintä ”Jätehuoltomääräykset 2017”

Jätehuoltomääräysten luonnos on nähtävillä kunnan ilmoitustaululla ajalla 3.4. – 8.5.2017. Luonnos on luettavissa ja ladattavissa word-muodossa myös tämän linkin kautta. Lisätietoja antavat 

• vs. tekninen johtaja Kullervo Lauri, 0400 395 587

• kunnossapitomestari Mika Liikamaa
• toimistonhoitaja Veijo Heiskari

Kolarissa 3.4.2017
Kolarin kunnan tekninen lautakunta