Kuntoutus- ja apuvälinepalvelut

Kuntoutuspalveluihin kuuluvat fysioterapian lisäksi puheterapia ja apuvälinepalvelut.

Fysioterapia ja apuvälineet

Kolarin terveyskeskus

Fysioterapia
Sairaalantie 4b
95901 KOLARI

  • Fysioterapeutti Eeva-Maria Pudas, 040 489 5086
  • Fysioterapeutti Kaisa Reinius, 040 489 5386
  • Kuntohoitaja Eila Heikkilä, 040 489 5085

Huom! Torstaisin 8.00 – 9.00 fysioterapia kiinni poliklinikan kokouksen vuoksi.

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota antaa laillistettu puheterapeutti. Se sisältää lasten ja aikuisten puheen, kielen, kommunikaation ja äänen häiriöiden ennaltaehkäisyn, tutkimisen ja kuntoutuksen. Puheterapeutti osallistuu myös lasten ja aikuisten syömis- ja nielemistoimintojen arviointiin ja kuntoutukseen.

Puheterapiaan ohjaudutaan useimmiten neuvolan tai lääkärin lähetteellä. Päiväkodin tai koulun henkilökunta tai lapsen vanhemmat voivat myös ottaa suoraan yhteyttä puheterapeuttiin. Lasten puheterapia painottuu alle kouluikäisiin lapsiin.

Aiheeseen liittyviä sivustoja:
- Aivoliitto ry
Aivoliitto tukee lapsia ja nuoria, joilla on kielellinen erityisvaikeus, sekä aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita ihmisiä. Aivoliiton sivuilta löytyy tietoa myös aivoverenkiertohäiriöihin liittyvistä nielemisvaikeuksista.
- Papunet
Papunet on sivusto puhevammaisuudesta ja selkokielestä, sisältää mm. pelejä, kuvia ja viittomia kommunikoinnin tueksi.
- Suomen änkyttäjien yhdistys ry
Yhdistyksen tarkoitus on edistää änkyttävien ihmisten keskinäistä yhteydenpitoa, helpottaa heidän elämäänsä ja toimia heidän edunvalvojanaan.
- Äänen huolto
Puheäänen toimivuuteen vaikuttavista tekijöistä ja oman äänen huoltamisesta kerrotaan HUS:n puhe- ja fysioterapeuttien tekemissä luentovideoissa Äänen huolto osat 1-3
https://www.youtube.com/watch?v=3DYwMlawiws