Vireillä olevat kaavat

Hannukaisen kaivosalueen osayleiskaava

Kuulutus

Kaavaehdotus

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavaselostus

Kaavamerkinnät- ja -määräykset (Ruotsinkielinen)

Kaavaselostus (Ruotsinklelinen)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhteysviranomaisen lausunto

Natura-arviointilausunto

Natura-arviointilausunnon täydennys

Vastineet 1. osayleiskaavaluonoksen lausuntoihin

Vastineet 1. osayleiskaavaluonnoksen mielipiteisiin

Vastineet 1. osayleiskaavaluonnoksen ruotsin lausuntoihin

Vastine 1. osayleiskaavaluonnoksen ruotsin lausuntoihin (Ruotsinkielinen)

Vastineet 2. osayleiskaavaluonnoksen lausuntohin

Vastineraportii 2. osayleiskaavaluonnoksen mileipiteisiin

Vastineet 2. osayleiskaavaluonnoksen ruotsin lausuntoihin

Vastineet 2. osayleiskaavaluonnoksen ruotisin lausuntoihin (Ruotsinkileinen)

Pakasaivontien luonto- ja maastokatselmus

Maisemavaikutusten arviointi

Meluselvitys

Pölyselvitys

Turvallisuus- ja lentokiviselvitys

Hannukaisen kaivoskaavojen karttapalautejärjestelmä

Hannukaisen kaivosteollisuusalueen asemakaava

Kuulutus

Kaavaehdotus alue 1

Kaavaehdotus alue 2

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhteysviranomaisen lausunto

Vastineet asemakaavaluonnokseen

Maisemavaikutusten arviointi

Meluselvitys

Pölyselvitys

Turvallisuus- ja lentokiviselvitys

Seurantalomake

Hannukaisen kaivoskaavojen karttapalautejärjestelmä

Rautuvaaran teollisuusalueen asemakaava

Kuulutus

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhteysviranomaisen lausunto

Natura-arviointilausunto

Natura-arviointilausunnon täydennys

Vastineet asemakaavaluonnokseen

Vastineet asemkaavaluonnokseen ruotsista

Maisemavaikutusten arviointi

Melusselvitys

Pölyselvitys

Turvallisuus- ja lentokiviselvitys

Seurantalomake

Detaljplankarta

Detaljplan planebeskriving förslag

Bemötande Sveriges utalåtanden planutkast


Hannukaisen kaivoskaavojen  karttapalautejärjestelmä

Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laajennus, koskien Pikkukaupinjärven ja Tiurajärventien välistä aluetta

Kuulutus

Kaavaehdotus

Kaavaselostus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Äkäslompolon asemakaavan muutos ja laajennus, koskien Ristimellan aluetta

Kuulutus

Kaavaluonnos

Kaavaselostus

Luontokartta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien korttelin 17 rakennuspaikkoja 8 ja 14

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien korttelin 17 rakennuspaikkoja 7 ja 10 sekä VL-aluetta

Kuulutus

Osallistumis- ja arvioitisuunnitelma

Äkäslompolon asemakaavan muutos, koskien korttelita 45, 64, 65, 67, 68 ja 199 sekä M-aluetta

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Äkäslompolon asemakaava muutos, koskien korttelin 13 rakennuspaikkaa 2 ja M-aluetta

Kuulutus

Osallistumis- jaarviointisuunnitelma

Iso-Ylläksen keskusalueen asemakaava

Kuulutus

Kaavaluonnos vaihtoehdot

Kaavaselostus

Palvelurakenne

Vuodepaikkamitoitus

Varjostustarkastelu

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ylläsjärven asemakaavan muutos, koskien korttelia 455

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Ylläsjärven asemakaavan muutos, koskien korttelin 6 rakennuspaikkoja 2-6

Kuulutus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Voimassaolevat kaavat

Kaavayhdistelmät

Allaolevista linkeistä pääset tutustumaan asemakaavojen ja niiden viereisten ranta-asemakaavojen yhdistelmiin

Kolarin kirkonkylän kaavayhdistelmä

Sieppijärven kaavayhdistelmä

Ylläsjärven kaavayhdistelmä

Äkäslompolon kaavayhdistelmä

Luettelo ranta-asemakaavoista ja linkit niihin

Lisätietoja kaavoituksesta

  • Maankäyttöinsinööri Kullervo Lauri
  • Puhelin: 0400 395 587
  • Sähköposti: kullervo.lauri@kolari.fi

Ylläksen yleiskaava

Kaavakartta