Päätöksenteko ja hallinto

Tältä sivulta löydät Kolarin kunnan esityslistat, pöytäkirjat, hallintosäännön ja  kuntastrategian, sekä kunnan talouteen liittyvät asiakirjat.

Esityslistat ja Pöytäkirjat 2017

Esityslistat ja pöytäkirjat 2016 ja aikaisemmat

Hallintosääntö ja johtosäännöt KV 14.12.2016 §44

Kuntalaissa sanotaan, että kunnan toimintaa koskevat keskeiset tiedot tulee julkaista yleisessä tietoverkossa. Määräys tulee voimaan tulee voimaan vuonna 2017, kun uusi valtuusto aloittaa työnsä. Tietoja julkaistaan jo nyt ja sisältöä täydennetään.

(Kuntalaki 410/2015, Osa V, 12 luku, 109 § Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa).

Kuntastrategia ja siihen liittyvät muut strategiat, ohjelmat ja suunnitelmat

Kuntastrategia 2016-2020
Kolarin kunnan kotouttamisohjelma 2016 - (kunnanvaltuusto 19.2.2016 § 9)

Elinkeinostrategia
Mielenterveys- ja päihdestrategia
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Kolarin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma KV2016-11-14 § 31

- Kolarin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma

- 101_Tarvealuekartta_pohjoinen

- 102_Tarvealuekartta_eteläinen

- 201_Toiminta-alue_vjjv

- 202_Toiminta-alue_vjjv

- vhks_esitys_kolari_kh

Talousarvio ja suunnitelma

2016 Talousarvio ja -suunnitelma

2015 Talousarvio ja -suunnitelma

2014 Talousarvio ja -suunnitelma

Tilinpäätös

2014 Tilinpäätös

2013 Tilinpäätös

Tarkastulautakunnan arviointikertomus

2014 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tilintatarkastuskertomus

2014 Tilintarkastuskertomus

Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

Ei julkaistuja sopimuksia.

Konserniohje

Konserniohje on osa kunnan talousarvio-/suunnitelma- ja tilinpäätösasiakirjaa vuoteen 2015. Kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti ohjeistus muuttuu 2016 vuoden kuluessa.

Sidonnaisilmoitukset

Ei ilmoituksia.

Kolarin kunnanvaltuusto

kuntavaalit 2012

Nordberg Esa, KV:n pj
Rundgren Simo, KV:N I vpj
Kumpurinne Raimo, KV:n II vpj

Ajanki Paula
Hiltunen Ahti
Lauhamaa (Koivisto) Saara
Koivumaa Eija
Kylmämaa Jarmo
Lipponen Sakari
Palovaara Pertti
Pantsar Antero
Puranen Reijo
Rundgren Jyrki
Räsänen Jouko
Unga Piritta
Vaattovaara Eija
Vaattovaara Martti
Vaattovaara Olavi
Vaattovaara Orvo
Vaattovaara Voitto
Vuontisjärvi Rainer

varavaltuutetut
Hanschmidt Irja
Koivumaa Kari
Möykkynen Pekka
Malinen Matti
Kaulanen Juha
Hakso Marja-Liisa

Kolarin kunnanhallitus

Kylmämaa Jarmo, pj. (Kumpula Keijo)
Koivumaa Eija (Unga Piritta)
Lauhamaa Saara (Puranen Reijo)
Lipponen Sakari (Paakki Emma)
Pantsar Antero (Ajanki Paula)
Uustitalo Niina (Vaattovaara Orvo)
Vaattovaara Martti, vpj. (Räsänen Jouko)

Tarkastuslautakunta

Palovaara Pertti, pj. (Rundgren Oiva)
Hiltunen Ahti, vpj. (Pääkkölä Hilde)
Hanschmidt Irja (Rundgren Mika)
Huovinen Reijo (Savukoski Tuula)
Laakkonen Anne (Kauppinen Helena)

Rakennuslautakunta

Ajanki Paula, pj. (Vaattovaara Birgitta)
Juustovaara Marja (Peuraniemi Päivi)
Korteniemi Markku (Tiensuu Eero)
Kaulanen Juha (Vuontisjärvi Rainer)
Lonnakko Juha (Tuisku Kari)
Malinen Matti (Koivumaa Kari)
Vaattovaara Eija (Hanschmidt Irja)

Sivistyslautakunta

Unga Piritta, pj. (Kenttälehto Pirkko)
Lauhamaa Saara, vpj. (Kaulanen Juha)
Thomas Brunnsteiner (Nordberg Jaana)
Hanschmidt Irja (Paakki Juha)
Keskitalo Anna-Liisa (Kauppinen Helena)
Koivumaa Eija (Harju Arja)
Korpi-Halkola Pasi (Ylläsjärvi Juha)
Nordberg Ville-Aarne (Hänninen Sari)
Möykkynen Pekka (Kylmämaa Sakari)

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Vaattovaara Olavi, pj. (Niva Vesa)
Vaattovaara Eija, vpj. (Lipponen Sakari)
Hakso Marja-Liisa (Koivumaa Hanna-Mari)
Hietanen Markku (Jaako Anita)
Hiltunen Ahti (Nordberg Jaana)
Koivumaa Kari (Kylmämaa Sami)
Tiensuu Noora (Tiensuu Noora)
Unga Piritta (Vaattovaara Anu)
Viuhkola Kirsti (Räsänen Jouko)

Tekninen lautakunta

Vaattovaara Voitto, pj. (Niva Raisa)
Laine Antero, vpj. (Hakso Marja-Liisa)
Grip Anne (Pantsar Antero)
Jaako Anita (Pudas Pirkko)
Rundgren Jyrki (Vaattovaara Eija)
Viljasalo Kyllikki (Vaattovaara Pentti)
Viuhkola Reijo (Vaattovaara Orvo)

Keskusvaalilautakunta

Palovaara Pertti, pj. (Harju Arja)
Liikamaa Ulla, vpj. (Kylmämaa V. Sakari)
Havela Kauko (Tiensuu Noora)
Hietanen Arja (Vuontisjärvi Rainer)
Paakki Emma (Hanschmidt Irja)

Johtoryhmä

Määttä Antti, kunnanjohtaja (pj)
Harju Lahja, perusturvajohtaja
Koivumaa Johanna, kehitysjohtaja
Korpi Aimo, tekninen johtaja
Piirilä-Laiho Tiina, hallintojohtaja
Väisänen Juha, sivistysjohtaja