Päätöksenteko ja hallinto

Tältä sivulta löydät Kolarin kunnan esityslistat, pöytäkirjat, hallintosäännön ja  kuntastrategian, sekä kunnan talouteen liittyvät asiakirjat.

Esityslistat (2017 - )
Pöytäkirjat (2017 - )
Aiemmat (2015 - 2016)

Viranhaltijapäätökset

Luottamustoimielinten kokoonpano 1.6.2017 alkaen:
 (sekä sidonnaisuusilmoitukset)

Kunnanvaltuusto
Kunnanhallitus
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Rakennuslautakunta
Sivistyslautakunta
Sosiaali- ja terveyslautakunta
Tekninen lautakunta


Hallintosääntö 1.1.2018

Hallintosäännön liite

Kuntastrategia ja siihen liittyvät muut strategiat, ohjelmat ja suunnitelmat

Kolarin kunnan visio ja strategiset tavoitteet valtuustokaudelle 2017-2021:

1. 500 uutta työpaikkaa 2025 mennessä.
2. Lapin houkuttelevin kohde asua ja lomailla.
3. Perheille paras paikka.

Miten toteutamme tavoitteet?

Me olemme rohkeita.
Me otamme jokaisen yhteisöön mukaan.
Me luomme elämisen edellytyksiä lapsille ja lapsenlapsille.

Kuntastrategian toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet määritellään vuosittain talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa ja seuranta toteutetaan niiden toteumaraportoinnin yhteydessä. Strategia tarkistetaan tarvittaessa vuosittain.

Katso kuntastrategia julisteena.

Kolarin kunnan kotouttamisohjelma 2016 - (kunnanvaltuusto 19.2.2016 § 9)

Elinkeinostrategia
Mielenterveys- ja päihdestrategia
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Kolarin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma KV2016-11-14 § 31

- Kolarin kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma

- 101_Tarvealuekartta_pohjoinen

- 102_Tarvealuekartta_eteläinen

- 201_Toiminta-alue_vjjv

- 202_Toiminta-alue_vjjv

- vhks_esitys_kolari_kh

Talousarvio ja -suunnitelma

2017 Talousarvio ja suunnitelma

2016 Talousarvio ja -suunnitelma

Tilinpäätös

2016 Tilinpäätös

Tarkastulautakunnan arviointikertomus

2016 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tilintatarkastuskertomus

2016 Tilintarkastuskertomus

Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset

Ei julkaistuja sopimuksia.

Konserniohje

Konserniohje löytyy Kolarin kunnan hallintosäännön luvusta neljä.

Sidonnaisilmoitukset

Sidonnaisuusilmoitukset ovat toimielimien kokoonpanotietojen yhteydessä.