Varhaiskasvatus

Perhe- ja sosiaalipalveluiden verkkoneuvonta

Varhaiskasvatukset lomakkeet
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen
Varhaiskasvatuksen hakemukset ja sähköiset päätöset
Seudullinen varhaiskasvatussuunnitelma 2017

Lasten päivähoito/varhaiskavatus

Varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta.
Tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä, hyvinvointia ja oppimista
huomioiden kunkin lapsen ikä- ja kehitysvaihe yhdessä vanhempien kanssa.

Kolarin kunnan varhaiskasvatuksesta vastaa päivähoidon johtaja Raili Ojala, p. 040-8277384

Palveluitamme ovat päivähoito/varhaiskasvatus Kolarin kirkonkylän päiväkodissa, Äkäslompolon päiväkodissa, Ylläsjärven päiväkodissa ja perhepäivähoidossa.

Päiväkodit:

Jussintien päiväkoti (Kolarin kirkonkylällä)
Ryhmät: Kuukkelit jussintie.kuukkelit@kolari.fi
Peipposet jussintie.peipposet@kolari.fi
Pöllöt jussintie.pollot@kolari.fi

Äkäslompolon päiväkoti
Ryhmät: Kuer akaslompolon.paivakoti@kolari.fi
Kesänki akaslompolon.paivakoti@kolari.fi

Ylläsjärven päiväkoti
Ryhmät: Karhut yllasjarven.paivakoti@kolari.fi
Ketut yllasjarven.paivakoti@kolari.fi

Kerhotoiminta 3 h/kerta, jos päivähoitoryhmässä on tilaa. Kerhomaksu on 5 e/kerta sis. aterian. Kerhopaikka ei vaikuta Kelan etuuksiin.

Esikoululaisen/koululaisen osapäivähoito sekä aamuhoito.

Äkäslompolossa yksityinen Lapin Taikaa -ryhmäperhepäiväkoti
Sannanrannantie 3, 95970 Äkäslompolo
+358400986801
lapintaikaaryhmis@gmail.com

Tilapäistä päivähoitoa tarjotaan perheille, jotka eivät tarvitse säännöllistä päivähoitopaikkaa. Tilapäisellä hoidolla tarkoitetaan satunnaista hoidon tarvetta, joka ei jatku kuukausittain. Tilapäistä hoitoa voidaan antaa vain, jos päiväkodissa/perhepäivähoidossa on tilaa. Tilapäisestä hoidosta peritään 15 e/kokopäivä ja 10 e/osapäivä (alle 5 h). Tilapäinen päivähoito ei katkaise Kelan etuuksia. Tilapäistä hoitoa tarvittaessa olkaa yhteydessä päivähoitotoimistoon.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus 1.8.2016 alkaen

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta 20 h/vk joko osapäiväisesti tai osaviikkoisesti. Perhe voi valita kumpaa he haluavat käyttää, mutta kunta päättää lapsikohtaisista toiminta-ajoista.

Perhe voi kuitenkin harkintansa mukaan käyttää vähemmän kuin 20 h/vk.

Harkinnanvarainen oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen:

Kun toinen huoltajista on kotona, 20 tuntia laajempi varhaiskasvatus voi tulla kyseeseen lapsen tai perheen
tarpeesta johtuvasta syystä. Laajempi tarve määritellään erikseen lapsen ja perheen tilanteen mukaan ja se voi tarkoittaa esim. yli 25 tai 30 tuntia viikossa. Perheen tulee tehdä kirjallinen selvitys, jos varhaiskasvatuksen tarve on laajempi kuin 20 tuntia viikossa.

Harkinnanvarainen laajempi varhaiskasvatus myönnetään yleensä määräajaksi ja sitä haetaan erillisellä lomakkeella.

Hoitoajat

Lapsen vanhempien/huoltajien kanssa sovitaan päivähoitopaikassa lapsen päivittäiset hoitoajat.
Hoitoaika = vanhempien työssäoloaika + työmatkaan menevä aika. Ennalta sovittua hoitoaikaa ei saa ylittää ilman erillistä sopimusta. Tilapäisistä poissaoloista ja muista muutoksista on ilmoitettava hoitopaikkaan mahdollisimman pian. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten vanhempien/huoltajien tulee toimittaa lapsen hoitoaikalista päivähoitopaikkaan kaksi viikkoa ennen hoitolistan alkua kolmen viikon jaksoissa. Mikäli työvuoroihin tulee muutoksia jälkeenpäin, voidaan lapsi ottaa jo suunniteltuun lapsiryhmään jos mahtuu (muutokset kirjallisena hoitopaikkaan). Muussa tilanteessa hoitoa ei järjestetä.

Varahoidon järjestäminen

Jos hoitoa ei voida järjestää lapsen vakituisessa hoitopaikassa, varahoitopaikkana toimii jokin muu päiväkoti tai perhepäivähoitopaikka.

Sairaan lapsen hoito

Sairasta lasta ei saa tuoda päivähoitoon. Jos lapsi sairastuu kesken hoitopäivän, siitä ilmoitetaan vanhemmille, joiden tulee järjestää lapsen haku mahdollisimman pian. Lapsen voi tuoda jälleen hoitoon, kun hän on niin tervehtynyt, että voi osallistua päivähoidon normaaliin toimintaan kuten esim. ulkoiluun. Näin pyritään välttämään lisätartuntoja ja taudin uusiminen. Tartuntataudin kyseessä ollessa myös päivähoitoikäisten sisarusten kotiin jääminen on suotavaa. Lisäohjeita voi kysyä neuvolasta ja päivähoitopaikasta.

Lapsen erityisruokavaliot ja allergiat

Lapsen erityisruokavaliosta ja mahdollisista allergioista tulee ilmoittaa tiedot sekä lääkärin tai terveydenhoitajan todistus päivähoitopaikkaan.

Muuta huomioitavaa

Vanhempien/huoltajien tulee huolehtia siitä, että päivähoidon henkilökunta huomaa lapsen saapumisen hoitoon ja lähtemisen hoidosta. Lapsella tulee olla aina kulloiseenkin säähän sopiva vaatetus, koska ulkoilu on osa päivittäistä toimintaa. Päivähoitopaikassa lapselle tarvitaan myös vaihto- ja varavaatteisto (erikseen ulko- ja sisävaatteet). Varsinkin päiväkodissa lapsella on hyvä olla sisätossut tai muut vastaavat liukastumisen estämiseksi. Lapsen vaatteet , jalkineet ja muut mahdolliset henkilökohtaiset tavarat on hyvä nimikoida sekaannuksen välttämiseksi.

Kodin ja päivähoidon välinen yhteistyö eli kasvatuskumppanuus

Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtävissä.
Kasvatuksen päävastuu on edelleen vanhemmilla/huoltajilla. Päivittäiset lyhyetkin keskusteluhetket vanhempien/huoltajien ja henkilöstön välillä lasta tuotaessa ja haettaessa ovat tärkeitä.
Hoitosuhteen alussa jokaiselle lapselle laaditaan vanhempien/huoltajien kanssa hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka päivitetään vuosittain.

HAKEMINEN PÄIVÄHOITOON

Päivähoitopaikkaa haetaan erillisellä hakemuksella neljä kuukautta ennen päivähoidon toivottua alkamista ja vain ennakoimattomissa tapauksissa kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkua.
Hakeminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti, mutta jos sähköisen hakemuksen täyttäminen ei ole mahdollista paperisen hakemuksen saa päiväkodeilta.
Hakemuksen käsittelee päivähoidon johtaja.

Varhaiskasvatuksen hakemukset ja sähköiset päätökset löydätte osoitteesta:

https://kolari.daisynet.fi/Edaisy

Palveluun kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautuimisen!

DaisyNet päivittäinen asiointikanava huoltajien ja päiväkodin välillä https://kolari.daisynet.fi

LOMAKKEET 

Vaihtoehtona kunnalliselle päivähoidolle:

LASTEN KOTIHOIDON TUKI

Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu huoltaja kotihoidon tuella, kun perheessä on alle 3-vuotias lapsi.

Kotihoidon tukeen kuluu hoitoraha ja tulosidonnainen hoitolisä. Kotihoidon tuki lakkaa kun lapsi aloittaa päivähoidon.

YKSITYISEN HOIDON TUKI

Lasten kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea haetaan KELALTA.