Koulut

Tältä sivulta löydät tietoa Kolarin kunnan kouluista, koulukuljetuksesta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta, opetussuunnitelmasta, työ- ja loma-ajoista sekä koulutoimen muusta hallinnosta.

Koulujen opetustyöstä tarkemmin Pedanetissä, https://peda.net/kolari.

KOLARIN LUKIO
Jokijalantie 43
95900 Kolari
lukio@kolari.fi

lukion rehtori Vesa Pellikka 
koulusihteeri Maarit Nordberg 

KOLARIN YHTENÄINEN PERUSKOULU

ala- ja yläluokat 
Jokijalantie 18
95900 Kolari

perusopetuksen rehtori Anna-Maria Palo
oppilaanohjaaja Anna-Maija Alajääskö
koulusihteeri Maarit Nordberg 
terveydenhoitaja Maija-Liisa Kurki
kouluisäntä Ari Tolonen 
erityisluokanopettaja Raisa Hartikainen 
erityisopettaja Jenni Julkunen 
erityisopettaja Petteri Putkonen 
aamu- ja iltapäivätoiminta Sanna-Riikka Vaattovaara


YLLÄSJÄRVEN KOULU
Kotamäentie 1b
95980 Ylläsjärvi
yllasjarven.koulu@kolari.fi

koulunjohtaja Heikki Kiviniemi 

SIEPPIJÄRVEN KOULU
Sisuntie 2
95800 Sieppijärvi
sieppi.ala-aste@kolari.fi

apulaisrehtori Ville Ikonen 

VAATTOJÄRVEN KOULU
Vaattojärventie 118b
95830 Vaattojärvi
vaattojarven.ala-aste@kolari.fi

apulaisrehtori Saana Hietanen 

ÄKÄSLOMPOLON KOULU
Koulutie 2
95970 Äkäslompolo
akaslompolon.koulu@kolari.fi

apulaisrehtori Outi Koli 

Koulumatkat ja koulukuljetus

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

Koulukuljetukset ovat monelle koulumme oppilaista iso osa koulupäivää. Koulumatkoilla kuljettaja vastaa oppilaiden turvallisuudesta ja koulumatkan sujuvuudesta. Kunta perusopetuksen järjestäjänä valvoo kuljetuksia ja puuttuu mahdollisiin epäkohtiin. Koulussa opastetaan ja ohjataan oppilaita siihen, miten koulumatkoilla käyttäydytään. Koulumatkoihin liittyvistä ongelmista tai turvallisuusriskeistä tulee ilmoittaa kouluun tai sivistystoimeen.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Kolarin peruskouluissa järjestetään aamu- ja iltapäivätoimintaa esikoululaisille, 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille. Aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea kodin ja koulun kasvatustyötä sekä lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua. Lisätietoa saat koulujen yhteyshenkilöiltä.

LUKUVUODEN 2018 - 2019 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi 9.8. – 22.12.2018
Kevätlukukausi 7.1. – 1.6.2019

Koulutyö alkaa 9.8.2018
Syysloma (vko 42) 15. – 21.10.2018
Joululoma 23.12.2018 – 6.1.2019
Talviloma (vko 10) 4. – 10.3.2019
Pääsiäisloma 19. – 22.4.2019
Koulutyö päättyy 1.6.2019

Vapaapäivä pe 7.12.2018
Koulupäivä la 22.12.2018 ja la 1.6.2019


LUKUVUODEN 2017 - 2018 TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi 10.8. – 22.12.2017
Kevätlukukausi 8.1. – 2.6.2018

Koulutyö alkaa 10.8.2017
Syysloma (vko 42) 16. – 22.10.2017
Joululoma 23.12.2017 – 7.1.2018
Talviloma (vko 10) 5. – 11.3.2018
Koulutyö päättyy 2.6.2018

Koulupäiviä la 26.8.2017 ja la 2.6.2018
Vapaapäivä ma 30.4.2018

 

Hyvinvoinnin, kasvun ja oppimisen palvelujen toimiala

Isopalontie 2
95900 Kolari

sivistysjohtaja/kansalaisopiston rehtori Juha Väisänen
toimistonhoitaja Sinikka Pieskä 
sähköposti: etunimi.sukunimi@kolari.fi