Kurssit

Kansalaisopiston kurssit alkavat viikolla 39, opinto-opas on painossa ja se ilmestyy noin viikolla 37.

VERKKOKURSSIT
Meänmaan verkko-opisto –hanke
Tornion kansalaisopiston koordinoima ja Opetushallituksen avustama hanke. Hankkeessa on mukana myös Meän opisto (Ylitornio, Pello) ja Kolarin kansalaisopisto. Hanke päättyy vuoden 2016 lopussa. Hankkeen tarkoituksena on antaa kansalaisopistojen opettajille verkko-opetuksen valmiudet ja aktivoida heidät kehittämään kurssejaan/opetustaan myös verkko-opetukseen sopivaksi.
Syksyn 2016 verkkokurssit toteutetaan hankkeen tuella.

KÄDENTAIDOT

114403 PITSIÄ, PUNONTAA, KUDONTAA PIHAAN JA PUUTARHAAN -VERKKOKURSSI
VIRTUAALILUOKKA
PIA TURUNEN
20 t kl
Kurssimaksu 30,00 € 1.5.2017–31.5.2017
Pitsiä puuhun, punontaa oksalle, komeaa ja kotoista kudontaa puutarhan kaunistukseksi! Verkkokurssilla tutustutaan
kolmeen perinteisiä käsityötekniikoita soveltavaan aihepiiriin pihan ja puutarhan somisteiksi valmistettuina
(käsityögraffitit, oksasolmeilu ja keppikudonta). Osallistujat dokumentoivat omia tekniikkakokeilujaan ja niiden pohjalta
soveltamaansa lopputyötään kuvallisesti ja sanallisesti verkko-ympäristöön yhteisen oppimisen ja vuorovaikutuksen
takaamiseksi. Tukena tekniikoiden harjoittelussa ja lopputyön suunnittelussa ja ideoinnissa toimivat verkkoympäristön
opetusmateriaalipaketit, kurssilaiset ja tutor sekä internet. Kurssin aikana pohditaan ja ideoidaan käsityötuotteen
näkymistä ja soveltamista myös ulkotiloihin hyvän mielen tuottajana. Kuvallisia lisätietoja QR-koodista. Lisätietoja p. 0505971931. Ilmoittautuminen 19.4. mennessä https://www.opistopalvelut.fi/tornio/ tai p. 040 770 5972.

KIELET

120907 ARAMEAN ALKEISJATKO

VIRTUAALILUOKKA
JUHA MUUKKONEN
23,94 t kl
Kurssimaksu 46,00 € ke 20.00–21.00
11.1.2017–17.5.2017
Oppimateriaali: Miles V. van Pelt, Basics of Biblical Aramaic.
Aramean alkeisjatko -verkkoluokkakurssilla opiskellaan Raamatun kolmannen alkukielen, ns. valtakunnan aramean, nominioppia. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat aiemmin opiskelleet Raamatun aramean tai heprean konsonanttien ja vokaalien lukusysteemin. Ei opetusta 8.3. Tallenteet 31.5.2017 asti. Tapaamisiin verkkoluokassa! Ilmoittautuminen 10.8.2016 alkaen https://www.opistopalvelut.fi/tornio/ tai p. 040 770 5972. Tarkemmat ohjeet 120905.

ESPANJA
1207111 ESPANJA JATKO
VIRTUAALILUOKKA,
ANNIKKA TUOHINO
22 t sl, 26 t kl
Kurssimaksu 38,00 € ti 17.30–19.00
20.9.2016–29.11.2016
Pilottikurssi
10.1.2017–11.4.2017
Oppimateriaali: Fantástico! 2
Mahdollisuus kokoontua opintoryhmänä Meän opiston opistotalolla, Alkkulanraitti 1, Ylitornio.
Ilmoittautuminen 5.9.2016 alkaen https://www.opistopalvelut.fi/ylitornio/ tai p. 0400 220 343.

120908 UUDEN TESTAMENTIN KREIKAN ALKEISJATKO
VIRTUAALILUOKKA
JUHA MUUKKONEN
23,94 t kl,
Kurssimaksu 46,00 € ke 17.30–18.30
11.1.2017–17.5.2017
Oppimateriaali: Blomqvist-Toivanen, Johdatus Uuden testamentin kreikkaan (voit kysyä opettajalta).

Uuden testamentin kreikan alkeisjatko -verkkoluokkakurssilla opiskellaan koinee-kreikkaa, joka oli Välimeren itäisen alueen kansainvälinen kieli ajanlaskun alussa. Kurssi on tarkoitettu niille, jotka ovat aiemmin opiskelleet kreikan kielen alkeet. Kieltä opetetaan ns. erasmilaisen lausumistavan mukaisesti. Kielen rakenteiden ja sanaston opiskelu tukee nykykreikan opiskelua. Oppituntien ohessa kuunnellaan kreikankielisiä lauluja. Ei opetusta 8.3. Tallenteet 31.5.2017 asti. Tapaamisiin verkkoluokassa! Ilmoittautuminen 10.8.2016 alkaen https://www.opistopalvelut.fi/tornio/ tai p. 040 770 5972. Tarkemmat ohjeet 120905.

Taiteen perusopetus, TPO

Voit käydä lukemassa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman seuraavasta linkistä Taiteen perusopetus, OPS

Taiteen perusopetusta (TPO) tarjotaan musiikissa, kuvataiteessa ja käsityössä. Opetus on tavoitteellista ja sen tarkoituksena on kehittää oppilaan opiskeluvalmiuksia eri taiteenalojen ammattiopinnoissa. Opiskelussa on keskeistä luovan ajattelun ja toiminnan tukeminen, taiteen tekeminen ja sen kokemisen ilo sekä halu, taito, uteliaisuus ja uskallus tulkita taidetta persoonallisesti. Päättötodistuksen taiteen perusopetuksesta saa, kun opiskelija on suorittanut 10 opintokokonaisuutta, joiden yhteenlaskettu tuntimäärä on 500 tuntia (oppitunti = 45 min.) Opintokokonaisuudet voivat koostua myös pienemmistä osioista ja myös muita opintoja voidaan lukea hyväksi sopimuksen mukaan.

Ilmoittautuminen

Ilmoittatuminen kuluvalle lukuvuodelle käynnistyy elokuun aikana, sitä mukaa kun kurssit valmistuvat.

Opiskelijaksi ilmoittaudutaan puhelimitse 040 728 9074, internetin kautta tai ensimmäisellä kokoontumiskerralla opettajalle.

Ennakkoilmoittautuminen puhelimitse kansalaisopiston toimistolle, internetin kautta tai sähköpostitse vaaditaan, 

- jos ensimmäisellä kerralla ei voi olla mukana 

- kun kurssi-ilmoituksessa edellytetään ennakkoilmoittautumista osallistujamäärän rajoituksen vuoksi

- kun kurssin alkaminen täytyy varmistaa etukäteen.

Kurssin alkamisesta ei erikseen ilmoiteta, peruutukset ja muutokset ilmoitetaan internetissä ja tekstiviestillä.

Osallistujien vähimmäismäärä on kirkonkylällä ja tunturikylissä vähintään 7 ja muissa kylissä 5 opiskelijaa, lyhytkursseilla 7 tai enemmän - tarkista opinto-oppaasta tai kurssi-ilmoituksesta! Kurssin alkaessa on oltava läsnä riittävä määrä oppilaita viimeistään toisella kokoontumiskerralla, muuten kurssi peruuntuu. Jos kurssin osallistujamäärä jää alle vähimmäismäärän kolme peräkkäistä kertaa tai kuusi kertaa työvuoden aikana, saatetaan opintoryhmä lakkauttaa. Ilmoittakaa opiskelijat jo etukäteen opettajalle, jos ette pääse kurssille tiedossa olevan esteen vuoksi. Silloin kokoontuminen voidaan opiskelijoiden ja opettajan yhteisellä sopimuksella siirtää sopivampaan ajankohtaan tai jättää pitämättä se kokoontuminen, jonka osallistujamäärä jäisi alle vähimmäismäärän.

Joidenkin kurssien kohdalla vähimmäismäärästä voidaan poiketa esimerkiksi silloin, kun opiskeltava aihekokonaisuus on tavoitteiden kannalta tärkeä mutta kiinnostaa vähäistä opiskelijamäärää (mm. kielet). Kurssista sovitaan opiskelijaryhmän kanssa erikseen ja kurssimaksu määritellään ryhmäkoon mukaan.

Joillakin kursseilla joudutaan opiskelijamäärää rajoittamaan rajallisen tuntimäärän tai tilan vuoksi (esim. soitinopinnot, kuntosalikurssit). Silloin vain uudet, aloittavat opiskelijat otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä ja jatkavat tai kokonaisoppimäärää suorittavat oppilaat ovat etusijalla.

Kurssimaksut

Opiston kurssimaksut määritellään kurssikohtaisesti, lukuvuosittain. Maksu sisältää opetuksen sekä kaikille yhteiset tarvikkeet, joiden hankinnasta ja säilytyksestä vastaa opettaja. Opiskelijat maksavat itse omat materiaalit, oppikirjat, monisteet ja henkilökohtaiset opiskelutarvikkeet, mahdolliset pääsyliput (mm. uimahallissa), lisämaksut laitteiden käytöstä, keramiikan poltosta ja lasituksesta sekä muut vastaavat maksut. Opettajien toimittamia yhteistilauksia varten voidaan periä tarvittaessa ennakkomaksuja (esim. kudontakurssin loimitilaukset, hopea- ja tinalankakurssit ym.).

Kurssimaksu laskutetaan. Pienin laskutettava summa on 5 euroa. Maksu voidaan maksaa myös käteisellä ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssimaksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että kurssi peruuntuu alkuvaiheessa. Mikäli olet ilmoittautunut kurssille ja et ole viikkoa ennen kurssin alkua perunut tuloa kurssille, peritään peruutusmaksuna puolet kurssin hinnasta.

Kurssimaksun voi maksaa useammassa erässä silloin, kun siitä on kurssitietojen yhteydessä ilmoitettu. Maksujärjestelyt ovat mahdollisia, kun niistä sovitaan rehtorin kanssa erikseen.

Joillakin kursseilla on käytössä kertakävijähinta, 4 - 7 € / kävijä / kerta (ks. tarkemmin ko. kurssin tiedoista).

Liikuntakortti. Kymmenen kerran kortin voi lunastaa opiston kansliasta. Ryhmän vetäjä merkitsee käyttökerrat nimikirjoituksellaan. Sitä voi käyttää missä tahansa liikuntaryhmässä, jossa on tilaa. Kortti on voimassa yhden lukuvuoden. Lukuvuonna 2016- 2017 se maksaa 28 €.

Meillä käy maksuvälineenä myös Tyky-Kuntoseteli+ ja Virikeseteli. http://www.kolari.fi/fi/koulutus-opiskelu-ja-varhaiskasvatus/kansalaisopisto/kurssimaksut/tyky-kuntoseteli-ja-virikeseteli.html

Lahjavinkki: Kurssimaksujen maksuun on saatavissa myös lahjakortteja, joita voi ostaa opiston kansliasta joko nimetylle kurssille tai tietylle summalle.