Sivistysosasto

Sivistystoimi koostuu koulutoimesta, kansalaisopistosta, kirjasto- ja kulttuuritoimesta, nuoriso- ja liikuntatoimesta sekä päivähoidosta.

Sivistystoimessa päättävä elin on sivistyslautakunta, joka kokoontuu keskimäärin 7 kertaa vuodessa. Sivistyslautakunnan päätökset vuodesta 2010 alkaen on löydettävissä kotisivulta.

Sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii Piritta Unga, esittelijänä osastopäällikkö Juha Väisänen ja pöytäkirjan pitäjänä toimistonhoitaja Sinikka Pieskä.

Sivistystointa johtaa sivistysjohtaja, kansalaisopiston rehtori Juha Väisänen. Nuoriso- ja liikuntatoimen johtajana toimii Eeva-Liisa Lompolojärvi, kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtajana Sirpa Tolonen ja päivähoidon johtajana Raili Ojala. Perusopetuksen rehtorina toimii Sanna Syväjärvi ja lukion rehtorina Vesa Pellikka.