Kiinteistöselvitys

Kolarin kunnassa on meneillään kiinteistöselvitystyö, jonka tarkoituksena on saattaa ajan tasalle viranomaisten rakennustietojen rekistereitä. Kiinteistöselvitystyö perustuu 11.11.2015 valtuustossa annettuun aloitteeseen.


Mittaukset eivät vaadi kiinteistönomistajan läsnäoloa. Tarkastuskäynnillä kirjataan rakennusten lukumäärä, tyyppi, sijainti ja pinta-ala. Rakennukset mitataan vain ulkomitoin, eikä sisätiloissa asioida. Ilmoitamme maastokäynneistä myös etukäteen teiden liittymiin laitettavilla kylteillä.


Rakennukset mitataan kyläalueittain ja kiinteistönomistajille lähetetään kirjeet kyseisten alueiden tullessa ajankohtaisiksi.


Kunta toimittaa kiinteistöjen katselmuksesta kerätyt tiedot verohallintoon tarkastusta varten. Tämän on kiinteistöverolain vaatimusten mukaista. Lisätietoja löytyy osoitteesta: http://www.vero.fi/fi-FI/Syventavat_veroohjeet/Kiinteistoverotus

Kirje kiinteistöjen omistajille


Kiinteistötietojen ilmoituslomake

Yhteystiedot
Maria Uusitalo
p. 040 489 5018
etunimi.sukunimi@kolari.fi
Osoite
Isopalontie 2, 95900 Kolari