Sähköiset palvelut

Kolarin kunta ohjaa asukkaitaan käyttämään sähköisiä palveluita. Kunnassa on mahdollista käyttää mm. seuraavia palveluita sähköisesti: 

Kansalaisneuvonta, kansalaisopiston ilmoittautumiset, karttapalvelut, kirjastopalvelut, kuntalaispalaute, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut.

Kunnantalolla, Isopalontie 2:ssa on myös Virtupiste.

Kansalaisneuvonta

Kansalaisneuvonta on neuvontaa julkisten palvelujen käyttäjille. Siellä sinut neuvotaan oikeaan palveluun, autetaan sähköisessä asioinnissa ja vastataan yleisluontoisiin kysymyksiin julkisista palveluista. Kansalaisneuvonnassa ei voi saada vireille viranomaisasioita – sen sijaan siellä opastetaan sinut viranomaisen luokse.

Kiireellisissä hätätilanteissa, kun henki, terveys tai omaisuus on vaarassa, soita hätänumeroon 112.

http://www.kansalaisneuvonta.fi/kansalaisneuvonta/fi/index.html

Kansalaisopiston kurssit ja ilmoittautuminen

Kansalaisopiston opetus on pääosin kaikille avointa vapaan sivistystyön opetusta, johon saadaan valtion-osuutta toteutuneiden tuntien perusteella. Koulutusvaatimuksia tai ikärajoituksia ei yleensä ole. Poikkeuksena ovat tietyille ikäryhmille suunnatut kurssit. Joillakin kursseilla joudutaan opiskelijamäärää rajoittamaan rajallisen tuntimäärän tai tilan vuoksi (esim. soitinopinnot, kuntosalikurssit). Silloin vain uudet, aloittavat opiskelijat otetaan ilmoittautumis-järjestyksessä ja jatkavat tai kokonaisoppimäärää suorittavat oppilaat ovat etusijalla.

https://www.opistopalvelut.fi/kolari/index.asp

Karttapalvelut

Kolarin kunnan karttapalvelusta erilaisten karttojen ja kaavamääräysten lisäksi tietoa myös Kolarin kunnalla myytänä olevista tonteista.

Lisätietoa

Maankäyttöinsinööri
Kullervo Lauri
0400 395 587
kullervo.lauri@kolari.fi

Kirjasto

Lapin verkkokirjasto

Kolarin kunnankirjaston Facebook sivut

Kuntalaispalautteet ja aloitteet

Kuntalaisella on mahdollisuus vaikuttaa kunnan palveluiden kehittämiseen tekemällä kuntalaisaloitteita ja antamalla palautetta (kuntalaki 28 §). Aloitteita voi antaa sähköisesti, kirjallisesti ja suullisesti. Kuntalaisaloitteet käsitellään virallisesti, ja aloitteen tekijä saa vastauksensa tekemäänsä aloitteeseen.

Kunnan kirjaamo ottaa vastaan Kolarin kunnalle osoitettuja hakemuksia ja asiakirjoja.
Aloitteen voit tehdä osoitteessa www.kuntalaisaloite.fi.

Palautepostia voit toimittaa yhteystiedoissa mainittuun osoitteeseen.

Sosiaalipalvelut

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi?kunta=kolari

Täältä löydät hyvinvointisi tueksi sähköisiä palveluita kuten verkkoasiointia, ajanvarausta, ohjausta ja neuvontaa sekä mittareita ja laskureita.

Terveyspalvelut

 Ajanvarauspalvelusta voitte varata aikoja laboratorioon.

Huom! Röntgenin ajanvaraus puhelimitse!