Vaattojärven kunnostusruoppaus

15.06.2018

Hakemuksen tiedoksiantokuulutus

Vesilain mukainen lupahakemus

Hakija: Metsähallitus Lapin luontopalvelut, PL 8016, 96101 Rovaniemi, puh, 0400 461 427

Asia: Vaattojärven kunnostusruoppaus, Kolari